I Curso de accesos venosos y terapia intravenosa 

 

8-11 Abril 2013

Zaragoza

 

PROGRAMA